mandag 18. februar 2008

Jeg har kommet til ting 7. Har sett på alle punktene, men ikke fått gjort alle oppgavene. Noen er vanskelig å få gjort på jobb. Skal se litt mer på det i morgen, før andre samling onsdag

torsdag 31. januar 2008

Livslang læring

Vi møter nesten daglig nye utfordringer, som representer læring på ulike områder. Spennende å lære nye ting f.eks blogging

Kursstart 23 ting

Første kurssamling 23 ting om web 2.0 starter med å opprette en blogg. Det blir spennende å lære mer om dette